Ostąpienie od umowy

Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH


Pouczenie o odstąpieniu
Jeśli kupujący jest konsumentem, przysługuje mu następujące prawo do odstąpienia. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (np. zamówienia produktów znajdujących się w koszyku zakupów) w celu w przeważającej części niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (por. § 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
Prosimy uwzględnić, że dla produktów kwalifikujących się do przesyłki standardowej (patrz punkt I.) oraz niekwalifikujących się do przesyłki standardowej (patrz punkt II.) obowiązują dwa różne pouczenia o odstąpieniu. Wyczerpujący wykaz grup towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej jest umieszczony w punkcie II. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w punkcie III.


I. Pouczenie o odstąpieniu dot. towarów kwalifikujących się do przesyłki standardowej:
Poniższe pouczenie o odstąpieniu obowiązuje dla towarów kwalifikujących się do przesyłki standardowej.

Prawo odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Termin skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, znaleźliście się w posiadaniu ostatniego z produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie zwrócić się Państwo do nas,
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH
kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 30 / 40 50 40 00 89

z jednoznacznym oświadczeniem (np. w postaci listu wysłanego pocztą, faksu lub e-maila) informującym nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego celu możecie Państwo użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, jego użycie nie jest jednak obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie przed upływem tego terminu zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia.

Skutki odstąpienia
Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj wysyłki niż oferowana przez nas, najniższa cenowo wysyłka standardowa), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa zawiadomienie o odstąpieniu. Do zwrotu płatności wykorzystujemy tą samą metodę płatności, którą wybrali Państwo w ramach przeprowadzonego zakupu, chyba że jednoznacznie ustaliliśmy z Państwem inną metodę. W żadnym wypadku nie nałożymy opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu, że odesłali Państwo towar, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Państwo mają obowiązek odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zawiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli wyślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej.

Ewentualne koszty utraty wartości towaru muszą Państwo pokryć tylko w przypadku, gdy utrata na wartości spowodowana została czynnościami, które nie są konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu działania produktu.

II. Pouczenie o odstąpieniu dot. towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej:
Poniższe pouczenie o odstąpieniu obowiązuje dla towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej, tzn. dla baterii rozruchowych, akumulatorów turystycznych, baterii podtrzymujących i baterii buforowych, boksów dachowych, kompletnych kół z alufelgami, kompletnych kół z felgami stalowymi, błotników, osłon silnika, towarów beczkowanych, tłumików, felg z aluminium i felg ze stali oraz zderzaków:

Prawo odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Termin skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, znaleźliście się w posiadaniu ostatniego z produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie zwrócić się Państwo do nas,
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH

kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 (0)30 / 40 50 40 00 89

z jednoznacznym oświadczeniem (np. w postaci listu wysłanego pocztą, faksu lub e-maila) informującym nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego celu możecie Państwo użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, jego użycie nie jest jednak obowiązkowe.
Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie przed upływem tego terminu zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia.

Skutki odstąpienia
Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj wysyłki niż oferowana przez nas, najniższa cenowo wysyłka standardowa), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa zawiadomienie o odstąpieniu. Do zwrotu płatności wykorzystujemy tą samą metodę płatności, którą wybrali Państwo w ramach przeprowadzonego zakupu, chyba że jednoznacznie ustaliliśmy z Państwem inną metodę. W żadnym wypadku nie nałożymy opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu, że odesłali Państwo towar, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Państwo mają obowiązek odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zawiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli wyślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej. Koszty oszacowane są przez nas na maksymalnie


40,00 zł w przypadku dla baterii rozruchowych, akumulatorów turystycznych, baterii podtrzymujących i baterii buforowych,
100,00 zł w przypadku boksów dachowych,
30,00 zł za sztukę w przypadku kompletnych kół z alufelgami, kompletnych kół z felgami stalowymi,
24,00 zł w przypadku błotników,
80,00 zł w przypadku osłon silnika,
240,00 zł w przypadku towarów beczkowanych,
24,00 zł w przypadku tłumików,
30,00 zł za sztukę w przypadku felg z aluminium i felg ze stali oraz
40,00 zł w przypadku zderzaków.


Ewentualne koszty utraty wartości towaru muszą Państwo pokryć tylko w przypadku, gdy utrata na wartości spowodowana została czynnościami, które nie są konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu działania produktu.

III. Formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH
kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 30 / 40 50 40 00 89


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres

kfzteile24 GmbH                                       E-mail: info@kfzteile24.de
Retouren/BT03                                          Fax: +49 30/40 50 40 00 59
Gewerbestraße 12
144554 Seddiner See
NIEMCY                                                                                                         
Ja/my, _________________________________, odstępuję/odstępujemy niniejszym
od zawartej przeze mnie/przez nas * ______________________________________
umowy kupna _______________________________________________________
następujących towarów * _______________________________________________
/następującej usługi * __________________________________________________

Zamówiono dnia * /otrzymano dnia*

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)


Używamy plików cookie, aby nasze strony działały poprawnie, były bezpieczne i wyświetlały się na nich dopasowane treści.W tym celu zbieramy dane o naszych użytkownikach, sposobie korzystania z naszych ofert i używanych przez nich urządzeniach.

Kliknięcie przycisku W porządkuoznacza, że wyrażasz zgodę i zezwalasz na przekazywanie tych danych stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy marketingowi. Może to obejmować przetwarzanie Twoich danych w USA. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o ochronie danych osobowych.