Używamy plików cookies w celu uzyskania i analizy informacji o sprawnym działaniu i korzystaniu ze strony oraz w celu dopasowania i podniesienia Twojej satysfakcji. Klikając "OK" lub klikając zawartość strony, zgadzasz się na dopuszczenie stosowania plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź dział Cookies, klikając Oświadczenie o ochronie danych osobowych .
Darmowa dostawa od 100 zł
15 lat doświadczenia
Biuro Obsługi Klienta  22 292 2281   Pon.-Pt.: 8:00-16:30

Katalog części

Popularne kategorie

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

Popularne kategorie

Elektryka

Popularne kategorie

Układ wydechowy

Popularne kategorie

Zawieszenie / tłumienie

Popularne kategorie

Uklad-Hamulcowy

Popularne kategorie

Filtr

Katalog części

Czyszczenie szyb

Katalog części

Dodatki

Katalog części

Elektryka

Katalog części

Filtr

Katalog części

Jednoślad

Katalog części

Klimatyzacja

Katalog części

Koła

Katalog części

Nadwozie

Katalog części

Napęd koła

Katalog części

Napęd osi

Katalog części

Napęd paskowy

Katalog części

Ogrzewanie / wentylacja

Katalog części

Serwis / inspekcja / przegląd - części

Katalog części

Silnik

Katalog części

Skrzynia biegów

Katalog części

Sprzęgło / części montażowe

Katalog części

System tworzenia mieszanki paliwowej

Katalog części

System zamykania

Katalog części

Systemy bezpieczeństwa

Katalog części

Systemy informacji / komunikacji

Katalog części

Systemy komfortowe

Katalog części

Ukł. zapłonowy/ ukł. wspom. rozruchu zimnego silnika

Katalog części

Układ chłodzenia

Katalog części

Układ czyszczenia reflektorów

Katalog części

Układ hamulcowy

Katalog części

Układ kierowniczy

Katalog części

Układ wydechowy

Katalog części

Układ zasilania paliwem

Katalog części

Urządzenie transportowe

Katalog części

Wyposażenie wnętrza

Katalog części

Zaczep przyczepy (hak holowniczy)

Katalog części

Zawieszenie / tłumienie

Katalog części

Zawieszenie osi

Wybierz pojazd
Nowy pojazd
Mój garaż
Nowy pojazd
Mój garaż
Wybierz pojazd
Wybór pojazdu według kryteriów
Mój garaż
Wybierz pojazd
Brak dostępnego wyboru
Brak dostępnego wyboru
Brak dostępnego wyboru

Ostąpienie od umowy

Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH


Pouczenie o odstąpieniu
Jeśli kupujący jest konsumentem, przysługuje mu następujące prawo do odstąpienia. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (np. zamówienia produktów znajdujących się w koszyku zakupów) w celu w przeważającej części niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (por. § 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
Prosimy uwzględnić, że dla produktów kwalifikujących się do przesyłki standardowej (patrz punkt I.) oraz niekwalifikujących się do przesyłki standardowej (patrz punkt II.) obowiązują dwa różne pouczenia o odstąpieniu. Wyczerpujący wykaz grup towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej jest umieszczony w punkcie II. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w punkcie III.


I. Pouczenie o odstąpieniu dot. towarów kwalifikujących się do przesyłki standardowej:
Poniższe pouczenie o odstąpieniu obowiązuje dla towarów kwalifikujących się do przesyłki standardowej.

Prawo odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Termin skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, znaleźliście się w posiadaniu ostatniego z produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie zwrócić się Państwo do nas,
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH
kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 30 / 40 50 40 00 89

z jednoznacznym oświadczeniem (np. w postaci listu wysłanego pocztą, faksu lub e-maila) informującym nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego celu możecie Państwo użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, jego użycie nie jest jednak obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie przed upływem tego terminu zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia.

Skutki odstąpienia
Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj wysyłki niż oferowana przez nas, najniższa cenowo wysyłka standardowa), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa zawiadomienie o odstąpieniu. Do zwrotu płatności wykorzystujemy tą samą metodę płatności, którą wybrali Państwo w ramach przeprowadzonego zakupu, chyba że jednoznacznie ustaliliśmy z Państwem inną metodę. W żadnym wypadku nie nałożymy opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu, że odesłali Państwo towar, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Państwo mają obowiązek odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zawiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli wyślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej.

Ewentualne koszty utraty wartości towaru muszą Państwo pokryć tylko w przypadku, gdy utrata na wartości spowodowana została czynnościami, które nie są konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu działania produktu.

II. Pouczenie o odstąpieniu dot. towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej:
Poniższe pouczenie o odstąpieniu obowiązuje dla towarów niekwalifikujących się do przesyłki standardowej, tzn. dla baterii rozruchowych, akumulatorów turystycznych, baterii podtrzymujących i baterii buforowych, boksów dachowych, kompletnych kół z alufelgami, kompletnych kół z felgami stalowymi, błotników, osłon silnika, towarów beczkowanych, tłumików, felg z aluminium i felg ze stali oraz zderzaków:

Prawo odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Termin skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, znaleźliście się w posiadaniu ostatniego z produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie zwrócić się Państwo do nas,
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH

kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 (0)30 / 40 50 40 00 89

z jednoznacznym oświadczeniem (np. w postaci listu wysłanego pocztą, faksu lub e-maila) informującym nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego celu możecie Państwo użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, jego użycie nie jest jednak obowiązkowe.
Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie przed upływem tego terminu zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia.

Skutki odstąpienia
Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj wysyłki niż oferowana przez nas, najniższa cenowo wysyłka standardowa), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa zawiadomienie o odstąpieniu. Do zwrotu płatności wykorzystujemy tą samą metodę płatności, którą wybrali Państwo w ramach przeprowadzonego zakupu, chyba że jednoznacznie ustaliliśmy z Państwem inną metodę. W żadnym wypadku nie nałożymy opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu, że odesłali Państwo towar, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Państwo mają obowiązek odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zawiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli wyślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej. Koszty oszacowane są przez nas na maksymalnie


40,00 zł w przypadku dla baterii rozruchowych, akumulatorów turystycznych, baterii podtrzymujących i baterii buforowych,
100,00 zł w przypadku boksów dachowych,
30,00 zł za sztukę w przypadku kompletnych kół z alufelgami, kompletnych kół z felgami stalowymi,
24,00 zł w przypadku błotników,
80,00 zł w przypadku osłon silnika,
240,00 zł w przypadku towarów beczkowanych,
24,00 zł w przypadku tłumików,
30,00 zł za sztukę w przypadku felg z aluminium i felg ze stali oraz
40,00 zł w przypadku zderzaków.


Ewentualne koszty utraty wartości towaru muszą Państwo pokryć tylko w przypadku, gdy utrata na wartości spowodowana została czynnościami, które nie są konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu działania produktu.

III. Formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres
Carpardoo jest znakiem towarowym należącym do kfzteile24 GmbH
kfzteile24 GmbH
Retouren/BT03
Gewerbestraße 12
D-14554 Seddiner See
E-mail: info@carpardoo.pl
Faks: +49 30 / 40 50 40 00 89


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres

kfzteile24 GmbH                                       E-mail: info@kfzteile24.de
Retouren/BT03                                          Fax: +49 30/40 50 40 00 59
Gewerbestraße 12
144554 Seddiner See
NIEMCY                                                                                                         
Ja/my, _________________________________, odstępuję/odstępujemy niniejszym
od zawartej przeze mnie/przez nas * ______________________________________
umowy kupna _______________________________________________________
następujących towarów * _______________________________________________
/następującej usługi * __________________________________________________

Zamówiono dnia * /otrzymano dnia*

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)


Artykuły, części, nr. oryginalne i zamówienia służą tylko do celów porównawczych i nie stanowią oznaczenia pochodzenia. Nazwy, znaki towarowe lub nazwy marek są wymieniane tylko do celów kategoryzacji naszych artykułów. Informacje o nich na potwierdzeniach zapłaty dla właścicieli pojazdów nie są dopuszczalne. Towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłacenia.